Phillipe Petit

[youtube]q5ZXPyCb4vo[/youtube]

Phillipe Petit studeert aan de Hogeschool Utrecht en gaat toelichten hoe hij en zijn Greeny Games collega’s vanuit niks een Greeny hebben ontwikkeld,  wat ze hiermee al hebben bereikt en nog willen bereiken. Greeny, dat is hét spel wat kinderen dichter bij het milieu brengt. Meer informatie vindt u op www.greenygames.nl

Logo Eu
Pechakucha Amersfoort is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.
Logo Gemeente Amersfoort
Logo Provincie Utrecht